top of page

Testamente typer

03. Dine børn - mine børn

Dine børn - mine børn

Hvis du eller din ægtefælle har særbørn, så afhænger børnenes arv af, hvem af jer, der dør først.  Dette skyldes, at særbørn kun arver efter deres forældre - og altså ikke efter deres "papfar" eller "papmor".

Hvis din ægtefælle har særbørn, kan du ikke sidde i udskiftet bo uden at børnene giver deres tilladelse. 

 

Det er derfor en god idé at oprette testamente. 

 

Der findes forskellige typer testamente alt efter hvordan du og din ægtefælle ønsker at fordele arven mellem børnene, samt i hvilket omfang I ønsker at sikre den længstlevende ægtefælle ved førstafdødes død.

 

Med et testamente er det muligt at sikre, at dine særbørn arver på lige fod med dig og din ægtefælles fællesbørn, uanset hvem af jer der dør først. Et testamente vil ofte være udformet således, at den af jer, der lever længst, arver mest muligt efter den anden ægtefælle. 

 

Børn og særbørn vil i så tilfælde ved førstafdødes død, kun modtage tvangsarv, mens den restende del af arven tilfalder den længstlevende ægtefælle. På den måde kan I sikre, at den længstlevende ægtefælle har mulighed for at blive siddende i huset, da der kun skal udredes tvangsarv til børnene.

 

Ved den længstlevende ægtefælles død, kan man så have bestemt i testamentet, at skal arven f.eks. deles lige mellem børnene eller i et nærmere angivet forhold.

Masser af erfaring

Få et tilbud

Også selv om du er i en situation og måske har udfordringer, som gør, at det er mere og andet end blot et testamente, du har brug for - så skal du vide, at vi er en del af Juristhuset Advokater.  Så vi er klar til at hjælpe dig med alle typer opgaver og sager.  Helt sikkert også lige præcis med det du har brug for......

bottom of page