top of page

Priser for andet advokatarbejde

Private klienter og iværksættere

Vi vil meget gerne imødekomme behovet for at kunne få advokatbistand til priser der kan betales.  Dette gælder også overfor for klienter der måske har svært ved at finde økonomien til det.

Kr. 2.250,00 inkl. moms pr. time

Hvad koster det?

0 kr. eller 3.750 kr. eller timepris

1.  Gratis - 0 kr.  Det er en mulighed vi kan tilbyde dig og du kan læse mere om det her.

2.  3.750,- som en fast pris.  Det tager udgangspunkt i at der er tale om et "normalt" testamente, hvor der ikke er særlige komplekse problemstillinger og hvor der ikke er ønske om fysisk møde enten hos os eller hos dig.  Prisen tager udgangspunkt i en forventning om et tidsforbrug for os på ca. 1 timer og 40 min.

3.  Timepris på kr. 2.250,- pr. time.  Hvis vi kun kommer til at anvende 1 time, koster testamentet således kun kr. 2.250,-

Først og fremmest skal det nævnes, at vi jo med vore samarbejde med langt over 100 velgørende organisationer, har mulighed for at det bliver gratis for dig at oprette et testamente.

Men hvis det ikke er aktuelt, så er der jo en omkostning ved at oprette et testamente.  Vi anbefaler at det oprettes for notar (det er ikke nødvendigt) og hertil er det er gebyr på 300 kr.

Ikke to sager er ens og der er meget stor forskel på hvad den enkelte klient ønsker at vi skal gøre.

Nogle vil rigtig gerne have at vi kommer hjem til dem og sidder og taler det hele igennem og måske får fremvist nogle af de genstande (malerier, sølvtøj møbler etc.), som de ønsker skal gå i arv til forskellige arvinger.  Andre har det helt fint med at vi klarer det pr. telefon og email - måske Skype.  Og hertil kommer at der er meget stor forskel på hvor kompleks klientens arveretslige situation er, ligesom der er stor forskel på hvor detaljeret testamentet skal være.

Det betyder at der så er meget stor forskel på hvor meget tid vi skal anvende på sagen.  Og i sidste ende er det jo vores tid der koster.  Vi tilbyder at arbejde for kr. 1.800 i timen eks. moms, svarende til kr. 2.250,- i timen inkl. moms.

Vi vil meget gerne give dig et fastpristilbud, hvis det er hvad du foretrækker. 

Erhvervssager

Disse sager fordrer normalt at der er tale om en senior-advokat med stor erfaring og et højt fagligt niveau.

Kr. 2.300,00 eks. moms pr. time

Skattesager

Skatteretten er en af de mest komplekse retsområder.  Kun relativt få advokater påtager sig at bistå i skattesager, så derfor er prisniveauet noget højere for denne typer sager.  Til gengæld gives der i sager hvor der klages over en skatteafgørelse omkostningsgodtgørelse fra staten.  Dette betyder at der kan blive dækket hele udgiften til advokat, hvis bare vi får mere end 50% medhold - og under alle omstændigheder (selv om vi skulle tabe sagen) bliver der givet 50% dækning.

Kr. 3.500,00 inkl. moms pr. time

bottom of page